het leven volgens henkdecorte

05 januari 2007

goede voornemens van rechter Troch


Rechter Freddy Troch heeft weer toegeslagen. Wellicht had hij zich tijdens zijn Nieuwjaarsglas goed voorgenomen om ook in 2007 nog wat van leer te trekken tegen het veel te lakse cannabisbeleid van onze overheid. Hij liet er geen grass (yep, die konden we niet laten liggen) over groeien: op zijn eerste werkdag maakte hij van de veroordeling van een paar criminele cannabiskwekers gebruik om het gedoogbeleid van de regering aan de kaak te stellen en zijn stepping stone-theorie over drugs nog eens boven te halen.

Troch zei dat ,,de beklaagden zich inschakelden in een keten waar zware criminelen grof geld verdienen aan drugs, gebruikmakend van de verwarrende wetgeving en regelgeving. Cannabis heeft de naam een softdrug te zijn en geniet van een gedoogbeleid. De meeste hopeloos verslaafden aan cocaïne en heroïne begonnen in eerste instantie met het gebruik van zogenaamde softdrugs om geleidelijk te evolueren naar harddrugs''.

Mijnheer de rechter heeft natuurlijk groot gelijk als hij de verwarrende wetgeving en het verschil tussen theorie en praktijk bekritisteert, in een democratie is niemand gebaat bij slechte wetten. Maar zijn kromspraak over het automatisch verglijden van softdruggebruiker naar hartdruggebruiker gaat in tegen elk gezond verstand.

Uiteraard hebben veel heroïne- of andere harddrugverslaafden voordien wel wat cannabis gerookt of gegeten, wellicht is het zelfs een grote meerderheid. Maar het is een zware logicafout om daaruit te besluiten dat sofdrugs automatisch leiden naar een harddrugsverslaving. Als je dezelfde redeneerfout toepast op snelheidsduivels op de weg wordt dat maar al te duidelijk. Je hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te doen om er zeker van te zijn dat de overgrote meerderheid van de snelheidsovertreders ooit in het verkeer gedebuteerd is met een fiets. En hoe vaak lappen jonge en minder jonge fietsers de wegcode aan hun laars? Veel van die fietsertjes hebben leren pedaleren met een loopfietsje of een driewieler. Toen mijn dochters destijds op hun loopfietsje door het huis scheurden gingen ze geregeld uit de bocht ten gevolge van overdrevens snelheid. Op diverse kasthoeken kun je nog steeds de sporen daarvan zien. En wie van de automobilisten heeft als kind niet op de zeedijk met een go-cart of kwistax gereden? Vaak rakelings (soms ook minder rakelings) langs seniore benen of kaduuke looprekjes.

Zou rechter Troch daaruit durven te besluiten dat kwistaxen of driewieleren automatisch leidt tot racen in het gewone wegverkeer? Dat lijkt mij wat kort door de veel te scherpe bocht. (yep, ook die...) Moeten we die kwistaxduivels en driewielerterroristen nog langer gedogen? Het wordt de hoogste tijd dat rechter Troch de verwarrende wetgeving hierover aan de kaak stelt, liefst tijdens de veroordeling van een chauffeur die het zone30-bord niet had gezien omdat het zogezegd te klein was.
Laten we toch ophouden met dat gedoogbeleid rond die stepping stone-theorie. Oproken die handel!

Geen opmerkingen: