het leven volgens henkdecorte

08 april 2007

Gij zult niet liegen

Is dat niet een van de 10 geboden van de oprechte christen? Ik heb het even opgezocht, mijn bijbelkennis is wat dat betreft niet helemaal betrouwbaar. Maar kijk: het is het 8ste. Er is een mooie gebodenlijst in versvorm die het zevende en achtste gebod als volgt bijeenkletst: "Vlucht het stelen en bedriegen, Ook de achterklap en het liegen" . Schoon hé? Ik probeer mijn kinderen zo goed en kwaad als het kan op te voeden volgens de strikte regels van atheïsme, maar dan wel met alle waarden van een goede - och ja, noem het dan maar - christen. Vloeken en onkuisheid plegen mogen wél, liegen absoluut niet.
Maar wat doe monseigneur Leonard als er kritiek komt op zijn uitspraken over homofilie? LIEGEN, keihard liegen. Hij beweerde namelijk dat de journalist van Télémoustique hem die woorden in de mond had gelegd en dat hij zeker het woord 'abnormaal' niet had gebruikt wanneer hij het over homofilie had. Okee, ik ben de laatste op te bestrijden dat journalisten dat zouden durven. Dus heel even kreeg de bisschop het voordeel van de twijfel. Maar dan, zo ergens rond de middag, kwam het: de journalist die door mijnheer de eerwaarde dus beschuldigd werd van valsspelerij stuurde gewoon een opnamebandje naar zijn collega's van het radionieuws en wat was daarop te horen? Letterlijk de woorden die ook zijn neergeschreven, over het woord 'anormal' vroeg de journalist zelfs nog even een bevestiging. Kun je eerlijker iemands woorden neerschrijven?
Bisschop Leonard heeft dus niet alleen gezondigd tegen de mooie waarde 'behandel anderen zoals je wil dat men jou behandelt', hij heeft ook nog 'ns vierkant gelogen. Schone christen!
Wanneer gaan diepgelovige mensen eens in opstand komen tegen al die hypocrisie binnen de kerk? Zucht.

Geen opmerkingen: