het leven volgens henkdecorte

30 januari 2008

Draulans overleeft slangenbeet

De Journalist, het ledenboekje van de Belgische Journalistenvereniging, is meestal wel interessante maar zelden amusante literatuur. En toch, gisteravond ontlokte het lezen van pagina 14 in het januarinummer mij een geweldige glimlach. Op die pagina staat het gortdroge verslag van de Raad voor de Journalistiek in de zaak "van de heer Noel Slangen tegen Knack en de heer Dirk Draulans".

Slangen heeft vorig jaar bij de Raad een klacht ingediend nadat Dirk Draulans meerdere keren in Knack kwalijke dingen schreef over de zakelijke praktijken van mijnheer Slangen en zijn bedrijf. Toen we daar vorig jaar in Wilde Geruchten op Radio1 Draulans over belden eiste Slangen via de telefoon meteen wederwoord. Precies dat wat hij ook van Knack eiste. Ik geef toe dat ik toen over net iets te weinig ballen beschikte om mij daar tegen te verzetten. Gelukkig heeft Koen Fillet dat toen in de uitzending geweldig goed opgelost. Dirk nam het ons toen ook absoluut niet kwalijk, hij kon er zelfs mee lachen.

Soit, de Raad voor Journalistiek heeft nu dus een uitspraak gedaan in die zaak. Ik citeer voor het gemak enkel de laatste twee zinnen, die zeggen voldoende: "Daarom is de Raad van oordeel: de klacht is ongegrond."

Hopelijk beslist de (echte) rechtbank binnenkort hetzelfde. Mijnheer Slangen eist ook daar enkele miljoenen euro schadevergoeding (of overdrijf ik nu? Hoeveel was het weer, Dirk?) van Knack en Draulans.
Leve Knack, leve Dirk Draulans.

Het prentje hierboven is een fragment uit een van de vele (geweldige) cartoons van Erik Meynen waarin Slangen een hoofdrol speelt. Ik heb Erik geen toestemming gevraagd. Hopelijk dreigt hij niet met een schadevergoeding, de Raad voor de Journalistiek heeft al werk genoeg.


Geen opmerkingen: